Radonsanering


Hur vet jag varifrån radonet kommer och vilken åtgärd som krävs?
Kontakta en radonkonsult som kan mäta upp och ge förslag på åtgärd. Det krävs en avancerad utrustning och kunskap för att säkerhetsställa både vad och var orsaken ligger samt åtgärdsförslag för att inte montera onödig utrustning.
 
Val av produkt:

Radonsug eller radonbrunn? 
Radonsug är det vanligaste valet vid konstruktion med platta på mark eller källare.  Vid högt tillskott av markluft är en radonbrunn vanligare.

Radonfläkt
Är det vanligaste valet vid konstruktion med krypgrund.
 
Här redovisar vi kort hur Rado Vac:s produkter oftast installeras.

Radonsug
Rado Vac radonsugar monteras invändigt i fastigheten med en eller flera sugpunkter. Valet av antal sugpunkter bestäms av flera faktorer som grundens konstruktion, markens beskaffenhet, orsak till inläckage av radon mm. Huvudledning är endast 50mm varpå det oftast går att få den att smälta in i befintlig miljö eller att döljas. Håltagningen i plattan sker med en bor på 32-51mm. Det är med fördel att diagonalborra genom voterna i plattan för att slippa få rördragning i flera rum.

Bild kommer
 
Radonbrunn
Rado Vac radonbrunn monteras i marken utanför fastigheten vid höga luftflöden i marken. Ett hål på 4 meter gävs ner i marken. Diametern vid markytan styrs av hur lös fyllningen i marken är och blir mellan 4-8m ibland mer. En radonbrunn med en diameter på 400 mm och en längd på 4 meter med en fläkt i monteras i gropen. Ett utblåsrör från brunnen monteras i marken bort från fasigheten.

Bild kommer

Radonfläkt för krypgrunden
Rado Vac radonfläkt monteras i befintliga luftintag med mått minst 125*125 mm eller i nytt hål. Övriga ventiler tätas förutom ventiler längst bort som släpper in 10 % (Detta beräknas efter grundens storlek, konstruktion och antal fläktar).

Bild kommer
 
Mätning efter åtgärd
En uppföljningsmätning efter åtgärd kan utföras med både rådgivande korttids eller långtidsmätning. Endast en långtidsmätning mellan första oktober till sista april med minst 61 dagars mätning ger ett giltigt juridisk mätprotokoll.